Basic Cine Set for RED DSMC2

KK.0010059

Basic Cine Set for RED DSMC2

Parts of the set

  • K2.0008886, Cine Plate for RED DSMC2
  • K2.66253.0, Support Rods 240mm/9.4in, Ø15mm
  • K2.66254.0, Support Rods 140mm, 5.5in, Ø15mm
  • K2.66260.0, Bridge Plate Sled, BPS-2
  • K2.0009664, Top Plate for RED DSMC2
  • K2.0008903, Top Handle for RED DSMC2
  • K2.0009582, Monitor Bracket for RED DSMC2
  • K2.0015896, Bottom Dovetail Plate 300mm/12in