LMB 6x6 Tilt and Flex Adapter 80-156mm

K2.0019085

LMB 6x6 Tilt and Flex Adapter 80-156mm

橡胶材质的柔性转接环兼容直径大于80 mm、小于156 mm的镜头。它非常适合搭配LMB 6x6遮光斗的摆动俯仰模块或会伸缩的镜头。底部集成LMB 15 mm和19 mm重型导轨接口。