LMB 4x5 Tilt and Flex Adapter

K2.0014206

LMB 4x5 Tilt and Flex Adapter

橡胶材质的柔性转接环可将小口径镜头与大口径遮光斗衔接(62-143 mm),搭配LMB 4x5遮光斗的摆动俯仰模块或会伸缩的镜头。LMB 4x5 15 mm LWS导轨台可安装在转接环顶部或底部。兼容LMB-25、LMB-5、LMB-15。